Nhà Hàng Pizza 211, <span class="street-address">211 Đường Trần Phú</span>, <span class="extended-address">Phước Ninh</span>, <span class="locality">Hải Châu</span>, <span class="region">Đà Nẵng</span> <span class="postal-code">550000</span>, <span class="country-name">
Write Review $ pizza, burger

Nhà Hàng Pizza

35 Reviews

Vietnam Đà Nẵng Hải Châu Hải Châu

211, 211 Đường Trần Phú, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam


Location & Hours


Domino's Pizza

367F+WG Da Nang, Hải Châu District, Da Nang, Vietnam

211, 211 Đường Trần Phú, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam

Visit Official Website

Recommended Reviews
Related


Nhà Hàng Domino's Pizza

Vietnam

13 Vườn Lài, Hoà Thanh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam

Domino Pizza

Vietnam

369 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

Domino's Pizza - Hòa Bình

Vietnam

48 Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh, Vietnam

Domino's Pizza

Vietnam

313 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

Disclaimer: This site is not associated with Domino’s Pizza corporation, we only provide information about the near by locations of the Dominos Pizza.